Reactie twee op Willem Hoogendijk

"Beste Willem, De lezers van Kleintje weten al wel hoe het zit, je naamgenoot Wouskadet uit Lullerveen inmiddels ook (hoewel?), nu jij nog. Laat ik het proberen middels een persoonlijke brief. De Mellie Uyldert Stichting van de gelijknamige toverkol was uitgeefster van De Kaarsvlam. Bewust was het blad van de Ekologische Beweging (EB). En tot "enkele VVD'ers en lezers van 'Bewust'" behoorde onder meer drs. A. (Alfred) J.C. Vierling, door de EB in 1982 bij het neerleggen van zijn EB-voorzitterschap "in verband met drukke werkzaamheden elders" door Bewust uitgezwaaid met de Heilwens "Wij wensen Alfred veel succes en wijsheid bij zijn huidige werkzaamheden", inhoudende het fractiemedewerkerschap van Hans Janmaat. Zo valt er nog wel het een en ander te melden, maar daarvoor is het hier niet de plek. De achteloos bagatelliserende wijze echter waarop jj ervoor kiest de door jou geselecteerde "feiten" (niet) te vermelden doet mij vrezen dat het met jouw bestrijden - met een uitroepteken zelfs - dus wel zal zijn meegevallen (of, juister: tegen). Wat aardig overeenkomt met mijn eigen ervaringen, want pakweg twee decennia terug moest ik, zelf niet uit die hoek afkomstig, jou en je medestanders uit de milieu- en kleinschaligheidsbeweging de ogen open schppen om een aantal van jullie uiteindelijk zover te krijgen in meerdere of (doorgaans) mindere mate stelling te nemen tegen de lui die jij/jullie met een uitroepteken zo bestreden zouden hebben. Na vele publicaties overladen met van dik hout zaagt men planken-feiten kn "de beweging" er niet meer onderuit en werd er "stelling" genomen. Maar gezien jouw gebruik van de verleden tijd ("bestreden we!") is dat voor jou inmiddels alweer voorbij, wat nog wordt benadrukt door je luchthartig gebruik van een term als "of zo iets". Verder lijkt het mij niet dat je keuze beperkt is tot het citeren van fwel Bolkestein fwel Marijnissen. Het kost misschien wat meer tijd en moeite, maar het is óók mogelijk om zèlf met standpunten te komen. Naar gelang je die meer of minder radikaal formuleert zul je wellicht een kleiner of groter publiek bereiken. Door je aan te sluiten bij Bolkestein (of Marijnissen) bereik je alleen maar dat een groot deel van de VVD- (of SP-) stemmers je min of meer automatisch als bondgenoot zal zien. Zo bekeken is het inderdaad handiger om voor Bolkestein te kiezen. Waarom probeer je het niet eens met een citaat uit de bijbel? Dat levert pas ècht volgelingen op! Maar beweer dan alsjeblieft niet dat je daarmee probeert "bij een breder publiek het kritische denken aan te wakkeren", integendeel, volgens mij ben je juist hard bezig je eigen kritisch denken uit te schakelen. Met vriendelijke groet, eric zwitser."


Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 344, 5 mei 2000

hoofdmenumail reactie