Kort nieuws

krakend denbosch

Op zaterdag 17 juni, om 14.00 uur verzamelen achter het station op de Onderwijsboulevard in DenBosch voor een streetrave ("Reclaim the streets"). Organisatie is in handen van High Vibe dat DenBosch met veel lawaai wakker wil schudden. Het lijkt inderdaad allemaal wat gezapig te zijn in de stad. Toch wordt er hier en daar nog gekraakt. Volgens de laatste telling ziet het er aldus uit: de 'Marggraff' in de Vughterstraat, de 'Postel' in de Postelstraat (op nummer 23, elke donderdag vanaf 19.00 uur Kraakspreekuur), de 'Spot' in het 1ste Korenstraatje, de 'Rembrandt' in de Karrenstraat, de 'Dolle Tol' op de Hooge Steenweg/Achter de Tolbrug (op zaterdag 3 juni een benefietfestival ten behoeve van de eerdergenoemde High Vibe, vanaf 16.00 uur ben je welkom) en de 'Stoof' in de Stoofstraat 3 en 5. Overigens is de 'HBS' aan de Hekellaan natuurlijk ook nog steeds 'gewoon' gekraakt. Ergens in de Muntel schijnt ook iets gekraakt te zijn en aan de Erdveldtplas is een vrijhaven gemaakt, daar leven een aantal vrijbuiters, net zoals op het voormalige militaire terrein in Eerde, bij Schijndel.

Van zaadje tot carbonaadje

In NRC van 8 april 2000 stond een achtergrond-artikel over de ZLTO, de Zuidelijke Land- en Tuinbouworganisatie, de nieuwe naam voor onderandere de (Noordbrabantse Christelijke) Boerenbond. Uit dat verhaal van journalist Joep Dohmen blijkt dat deze gigant een paar miljard gulden aan reserves heeft liggen. Zeer interessant. We gaan daar met het Kleintje zeker ook nog eens in spitten. Mocht je dit NRC-artikel hebben gemist dan kun je een kopietje bij 't Kleintje opvragen.

Actieblad Ravage

Wanneer je meer wilt weten over de motieven en strijdmethoden van het Dieren Bevrijdings Front dan moet je de Ravage van 28 april te pakken zien te krijgen. Het DBF heeft Ravage een uitgebreide verantwoording toegezonden waaruit Ravage een artikel heeft samengesteld. De integrale versie van het Dieren Bevrijdings front communiqué staat op de website van Ravage, www.antenna.nl/ravage te lezen. In de nieuwere Ravage (van 19 mei) wordt diep ingegaan op de toenemende repressie in Nederland. Onder de kop "Protest in de knel: ordehandhaving leidt tot vrijheidsbeperking" geeft het Actieblad Ravage een gedegen overzicht van nieuwe wetgeving op het gebied van de openbare ordehandhaving en de gevolgen die dit heeft voor de bewegingsvrijheid van het individu en het recht op bijvoorbeeld demonstratie. Ravage: Van Ostadestraat 233n, 1073 TN, Amsterdam (ravage@antenna.nl)

Intellectueel drama

De afgelopen maanden wordt Nederland overspoeld met de meest dwaze uitlatingen over de positie van niet-witte migranten binnen onze samenleving. De stroom is goed op gang gekomen na stukken van Paul Schnabel en Paul Scheffer. Ondertussen zit er geen enkele richting meer aan wat in het begin nog als 'discussie' aan de lezers werd gepresenteerd. Vol enthousiasme hebben witte Nederlandse babyboomers zich gestort op 'het doorbreken van taboes'. Alles mag zonder enige schroom gezegd worden in een 'discussie' die lijkt te gaan over de verdediging van 'onze' normen en waarden. Deze 'discussie' volgt een reeds langer durende agitatie tegen de aanwezigheid van niet-witte migranten en hun kinderen in de Nederlandse samenleving. Zo was er de publikatie van het boek van Pieter Lakeman, met als boodschap dat migranten ons geld kosten en dat het daarom maar afgelopen moet zijn met het toelaten van migranten. En zo is het weekblad Elsevier al geruime tijd doende standpunten uit te dragen die tot voor kort tot het exclusieve domein van extreem-rechts behoorden. Er zijn de ranzige bijdragen van Pim Fortuyn, de exponent van geluk zoekende witte mannen die in hun mid-life overvallen zijn door de angst onder dwang bekeerd te worden tot 'de' islam. Er zijn in het blad steunbetuigingen aan Jörg Haider, die het toch maar mooi voor elkaar heeft gekregen dat migratiebeperking op de agenda is gezet. De terecht verontruste reacties op de verkiezingszege van Haider worden afgedaan met het even onzinnige als historisch naïeve argument dat hij democratisch verkozen is. Als klap op de vuurpijl presenteert het blad een tien punten plan als oplossing voor het 'multiculturele drama' waarmee Nederland zou worstelen. Het plan is zo rechts dat het op bijval kan rekenen van het Vlaams Blok. Alles wat er de laatste maanden is geschreven en geroepen stimuleert anderen ook wat te zeggen; zo kan in een krant als de Volkskrant Dolph Kohnstamm roepen dat de achterstand van 'allochtonen' genetisch bepaald is - zonder enige kritische noot van de krant zelf. Ondertussen wordt door justitie in stilte verder gewerkt aan nieuwe aanscherpingen van de Vreemdelingenwet, die een apartheidssysteem weer wat dichterbij brengen. Wat de stroom artikelen bij ons oproept is niet het beeld van Nederland dat kampt met een 'multicultureel drama'. Eerder lijkt het erop dat de discussie in Nederland wordt bepaald door bange witte veertigers en vijftigers die in steeds rechtsere taal duidelijk maken dat zij het geloof in de maakbaarheid van de samenleving zijn kwijtgeraakt zonder een daadwerkelijke oplossing te kunnen bedenken voor het probleem waar zij zich zelf mee geconfronteerd zien. Als schuldigen daarvoor wijzen zij naar niet-witte migranten. Er is dan ook eerder sprake van een intellectueel drama.
Autonoom Centrum: Bilderdijkstraat 165F, 1053 KP Amsterdam. 020.6126172 (fax 020.6168967) ac@xs4all.nl & www.xs4all.nl/~ac

(Op zaterdag 3 juni vindt er op het Buitenhof in DenHaag de landelijke manifestatie "geen verscherping vreemdelingenbeleid" plaats. Bel met Nederland Bekent Kleur 020-6897555)

Republiek

Als D66-voorman Tom de Graaf nu samen met ons aan de tekentafel zou gaan zitten om uit het niets een staatsvorm te ontwerpen, dan zouden wij wat hem betreft uitkomen op een republiek. Dat zei hij pas geleden nog op de televisie bij Barend en Van Dorp. Aanleiding was de fuzz die een paar weken geleden ontstond toen hij plotseling te kennen gaf dat bij zijn partij het diepe verlangen bestond de macht van het Koninklijk Huis te reduceren tot bijvoorbeeld het knippen van linten, het hossen met en knuffelen van hockeydames en het lullen over het verdelen van een emmer water. Waarom Tommetje juist dit moment had gekozen om het oranje braambos aan te steken kon hij eigenlijk niet precies zeggen. Dat is in België anders. Ook daar weerklinken nu republikeinse geluiden. Maar wel degelijk met een duidelijke aanleiding. Die werd gevonden in een interview dat het dagblad De Morgen had met Edward Korry, de Amerikaanse ambassadeur in Chili tussen oktober 1967 en oktober 1971. Die vertelde onder meer dat het Belgische koningshuis in 1963/1964 een financiële bijdrage had geleverd aan het verkiezingsfonds van de christendemocratische presidentskandidaat Eduardo Frei. Daarmee sloot het zich aan bij een geheime operatie van de CIA en de Katholieke kerk om de socialistische tegenhanger van Frei, Salvador Allende, de pas af te snijden. De operatie slaagde. Niet de slechtste reden om de macht van het Belgische koningshuis te minimaliseren. Overigens, ook het Nederlands koningshuis heeft aan bovengenoemde operatie meegewerkt. Kleintje Muurkrant besteedde aan dat feit een artikel in nummer 326 onder de titel "Soestdijk contra Allende" in oktober vorig jaar. Toen hebben we De Graaf niet gehoord. Een vriendelijk advies: neem een abonnement op het Kleintje, Tom. Slechts drie tientjes per jaar, dat kan er toch wel af?

Trek de groene grens

Van 14 tot en met 23 juli vindt de jongerenfietstocht voor een open, groene ruimte weer plaats. Een initiatief van Milieudefensie voor mensen tussen de 18 en 27 jaar. Je moet wel voor 14 juni reageren. Bel 020.5507300 of email met lars@milieudefensie en kijk ook op www.milieudefensie.nl/fietstocht

stakingen in Nederland

In het meinummer van 'Solidariteit' (blad voor een strijdbare vakbeweging) staat een voorpublicatie van een onderzoek naar de werking van het stakingswapen. Onder de titel "stakingen in Nederland, arbeidersstrijd 1830-1995" heeft het Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis deze studie gepubliceerd. Er wordt een cd-rom bijgeleverd met de beschrijving van bijna 15.000 stakingen in Nederland. IISG: Cruquiusweg 31, 1019 AT, Amsterdam 020.668566

boeken-uitverkoop

Op Zaterdag 3 juni 2000 is er een boekenbeurs in de Klinker onder het motto "Ook jouw idealen liggen in de uitverkoop bij Boexat!". De in het kafe gevestigde alternatieve bibliotheek Boexat! heeft voorjaarsschoonmaak gehouden. De beurs wordt geopend om 14 uur met een lezing van Henk Hoeks van de SUN (de net overgenomen Socialistische Uitgeverij Nijmegen) over de rol en de ontwikkeling van het politieke boek van 1970 tot nu. Politiek kafe De Klinker, Van Broeckhuysenstraat 46, 6511 WP, Nijmegen.

mega-onkruit-aktie-week

Van 8 juli t/m 16 juli is het weer zover! Dan vind de "megafestatie in de Utrechtse jaarbeurs weer plaats. "Onkruit Vergaat Niet!" heeft de week inmiddels uitgeroepen tot Mega Onkruit Aktie Week, met de bedoeling om de jongeren te wijzen op het militaristische karakter van deze manifestatie en ze te waarschuwen voor de valkuilen van defensie. Een week lang zal aktie gevoerd worden tegen de militaristische propaganda. Op donderdag 6 juli zal een discussie/info-avond zijn (en tevens persconferentie) over het doel van de acties en de soort acties. Op zaterdag 8 juli is er een mega-Frustratie, een soort streetrave/tekno/disco tegen het militarisme. Meer informatie via 030.2382218 Onkruit Vergaat Niet! Postbus 85069, 3508 AB, Utrecht (onkruit@yahoo.com)

rombouts geruchten

Zo onrustig als het rond burgemeester Stekelenburg van Tilburg is, zo windstil is het rond Rombouts. Er zijn geruchten over zijn kandidaatschap voor een hogere post. Maar er zijn meer argumenten tegen dan voor: Rombouts is geschikt voor Den Haag. Dat is de enige CDA-gemeente boven Den Bosch. Maar Wim Deetman zit er pas kort en is er niet uitgekeken, tenzij... Voor een commissariaatschap van een provincie is Rombouts politieke kwalificatie tot nu toe ontoereikend gebleken. Dat Ton Rombouts zijn langste tijd in Den Bosch heeft gehad kan na drie jaar nauwelijks met feiten worden bevestigd. Behalve het feit dat ie te jong is om tot aan zijn pensioen in Brabant te blijven hangen. De man heeft ambities, profileert zich goed, staat in Den Haag - tot bij Hare Majesteit (recent koninklijk bezoek) - goed aangeschreven, dus wat belet een promotie nog meer? Het voorzitterschap van de VNG werd hem onlangs door de neus geboord. Fractievoorzitter De Hoop-Scheffer heeft nog iets met hem goed te maken. Mogelijk dat ze hem over vier jaar (pensioen mr. Frank Houben) wel als Brabants commissaris van de koningin zien zitten. Bij een kabinetscoalitie CDA-VVD lijken Rombouts kaarten beter geschud. (Paul Kriele)

Dossier Cryptografie

Dossier Cryptografie geeft inzicht in de ontwikkelingen rond cryptografie regelgeving en het aftappen van telecommunicatie. hoofdstuk-titels: Het toetsenbord als wapen, Harmonisatie van internationale afluistervereisten, Operationele samenwerking over de grens, De bestrijding van cryptografie, Cybercops in Nederland (zie ook www.xs4all.nl/~respub/crypto) Bestellen door overmaken van 20,- op giro 603904 van Res Publica, Amsterdam o.v.v. Dossier Cryptografie.

vergeten archipel

Stichting Vredesburo Eindhoven heeft een nieuw informatie boekje uitgegeven, " De Filippijnen, Aandacht voor een vergeten Archipel ". Waarin in 7 hoofdstukken een beeld geschetst wordt van de geschiedenis, bevolking en de problematiek rond mijnbouw, landhervormingen, schulden, interne vluchtelingen en mensenrechten. Het boekje, geschreven door Arianne Buysen, 83 bladzijden kost 15,- inclusief verzendkosten en is te bestellen door dit bedrag over te maken op gironummer: 5265491 tnv Vredesburo onder vermelding van "infoboekje Filippijnen". Vredesburo Eindhoven, Grote Berg 41, 5611 KH, Eindhoven. 040.2444707 (vredesb@iae.nl)


Dit artikel is verschenen in Kleintje Muurkrant nr 345, 2 juni 2000

hoofdmenumail reactie