Loge Moza´ek

Loge no. 231 te Amstelveen

van de Orde van Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden

Comparities worden gehouden elke donderdagavond; aanvang 20.00 uur

Loge-adres: Amsterdamseweg 168, 1182 HK Amstelveen


Belangstellenden kunnen een gesprek met een lid van de Loge Mozaiek over Vrijmetselarij, de Orde en de voorwaarden van toetreding aanvragen door middel van een email aan: ptl@euronet.nl


Wat is vrijmetselarij?
Beginselverklaring van de vrijmetselarij
Vragen over de vrijmetselarij
Voorgeschiedenis en ontwikkeling
Hier kunt u ons gastenboek tekenen

Loge "Concord", Rotterdam

Loge "De Drie Verlichte Torens", Tilburg

Loge "Groot Nederland", Den Haag

Loge "De Schakel", Dordrecht
Loge "Tamarisk", Rotterdam
Loge "De Troffel", Hengelo

Loge "Wending", Amsterdam
Loge "Wolfgang Amadeus Mozart", Hilversum

Loge "Het Zuiderkruis", Den Haag
Orde der Vrijmetselaren onder het Grootoosten der Nederlanden