Den Danske Frimurerorden er et selvstændigt ordenssamfund, som ikke er underordnet nogen anden frimurermyndighed. Med disse ord, som er de første, der står at læse i Den Danske Frimurerordens Fundamentalkonstitution (grundlov), understreges Ordenens uafhængighed af tilsvarende ordener i andre lande. Frimureriet har vundet international udbredelse, men der findes ingen international organisation af det. Anerkendte frimurersamfund i forskellige lande står i en vis forbindelse med hinanden. Men hver enkelt storloge afgør med sig selv, på hvilken måde den vil udføre arbejdet med de frimureriske tanker. I frimureriet optages generelt kun mænd. 

To ting kendetegner Den Danske Frimurerorden: Den arbejder efter et såkaldt højgrads system, og den bygger på den kristne tro og lære. Derfor kan alene mænd, som er døbt med den kristne dåb, optages i den. Ligeledes er det en forudsætning for medlemskab, at man lever et retskaffent liv i overensstemmelse med landets love og næstekærlighedens bud. Det er ikke tilladt at diskutere politik og forretningsanliggender i logerne. 

Der findes frimurere inden for alle samfundslag. De er brødre, uanset hvilken position de indtager i den ydre verden. Brødre i Den Danske Frimurerorden er medlemmer af et åndeligt fællesskab, som går på tværs af alle traditionelle indstillinger. Derfor er frimureriet et tilbud til alle.

Du er besøgende nr. siden den 29. November 1998


Opdateret den 27.maj 1999.
Den Danske Frimurerordens internetredaktion