Iedere man kan in principe Vrijmetselaar worden.

Voorwaarden

Procedure

LIDMAATSCHAP

Het lidmaatschap van de Vrijmetselarij staat in principe open voor alle mannen van 21 jaar en ouder, die bewuster willen leven, die niet genoegen willen nemen met materialisme zondermeer.

Voor belangstellenden met open oor en oog voor de toekomst, is elke vrijmetselaar beschikbaar voor oriëntatie en kennismaking.

Vrijmetselaren zijn vrije mannen die, in het besef van hun eigen beperkingen, zelfstandig en zonder door dogma's te worden gehinderd, naar waarheid willen zoeken.

De contributie bedraagt ongeveer 500 gulden per jaar, het kost een paar avonden per maand en een gezonde dosis inzet. Hier tegenover staat een extra impuls aan de kwaliteit van het leven door verdieping van geest en de warmte van oprechte vriendschappen.