De leden van Loge Jan Amos Comenius komen uit het Gooi en omgeving.

LOGE JAN AMOS COMENIUS

In onze Loge komen drie keer per maand op donderdagavond ruim 30 broeders bijeen. Wij hebben zo´n 50 leden, maar natuurlijk kan niet iedereen elke bijeenkomst. Een nieuw loge-jaar begint in september en eindigt in juni. Ieder nieuw jaar heeft een agenda van verschillende activiteiten. Er zijn in principe drie typen bijeenkomsten: comparities, open loges en ledenvergaderingen. Na de formele bijeenkomsten is er meestal een gezellig ontspannen samenzijn, een klein souper of een borrel.

Het beroep van de leden varieert van vrije beroepsbeoefenaren tot ambtenaren, zelfstandig ondernemers en medewerkers van bedrijven of non-profit instellingen. Het beroep van een lid is in principe onbelangrijk, hoewel een ruime schakering van beroepen natuurlijk de kans op nieuwe gezichtspunten vergroot.

De Naardense Loge Jan Amos Comenius is gevestigd aan de Brediusweg nr. 23a, 1401 AB Bussum. Behalve de Naardense loge, maken ook de loges van Bussum, Huizen en Almere gebruik van dit gebouw.

Profiel

Comparities

Open Loges

Ledenvergaderingen

Agenda