Summit Lighthouse (Church Universal and Triumphant) van Elizabeth Clare Prophet

English Summit Lighthouse: English
NedStat Rating
Naar Nederlandse home page home

Elizabeth Prophet Elizabeth Clare Prophet
 • Rechts in de New Age: Summit Lighthouse
 • De wereld volgens sekte The Summit Lighthouse door Harry Westerink
 • Eric Krebbers: Atlantis en racisme
 • De reddende heerscharen; Summit Lighthouse en engelen-rage; Groene Amsterdammer, 22 mei 1996
 • Elizabeth Clare Prophet to retire
 • Uitgebreide site van ex-CUT lid
 • Church Universal and Triumphant; twee artikelen door Joseph Szimhart
 • Lambs to Slaughter: My Fourteen Years with Elizabeth Clare Prophet, door een ex-lid van Summit Lighthouse
 • Church Universal and Triumphant en Elizabeth Clare Prophet: links
 • Yellowstone Park: Environmental Groups Fail to Stop Church Universal and Triumphant Expansion [scroll naar beneden]
 • Doden van bizons door Church Universal and Triumphant
 • Apocalyptic church struggling after Armageddon didn't happen
 • The Watchman Expositor: kritiek van omwonenden van het Summit Lighthouse-hoofdkwartier in de VS
 • Alice Flynn (Montana) over Church Universal and Triumphant
 • Parodie op brief van Guru Ma (Elizabeth Clare Prophet) aan haar aanhangers
 • CUT; University of Virginia sociology
 • CUT Info Site; facts, debates (leden en ex-leden)
 • Church Universal and Triumphant en de buitenwereld
 • Leefde Jezus in India? Nee, volgens het Institute for Religious Research
 • Summit Lighthouse; Freedom of Mind site
 • Summit Lighthouse; Danish skeptics
 • Muziek bij deze bladzij: kies
  1. bruidsmuziek van Richard Wagner (mag je van CUT wel; Aretha Franklin niet, beluisteren)

   of:

  2. Purple Haze van Jimi Hendrix (Summit Lighthouse houdt van paars; maar niet van Hendrix' muziek)

  Vergelijk met CUT: I AM; Universal Church (Peter William Leach-Lewis; "PLL")

 • De I AM beweging van Guy en Edna Ballard, nog bestaande voorlopers van CUT (Duitstalig)
 • Over I AM: Psychic Dictatorship in America; Gerald Bryan (1940)
 • 'I AM' afsplitsing, Universal Church (Peter William Leach-Lewis; anti-semiet)
 • CUT niet te verwarren met Universele Kerk van Gods Rijk van Edir Macedo (Brazilië)
  top Naar bovenzijde
  home Naar Nederlandse home page
  eNGLISH Home page

  De zeer rechtse ideen van Summit Lighthouse

  Evangeliste Josefina Krijnen van Summit Lighthouse: 'Bewegingen als het Afrikaans Nationaal Congres maken hun eigen volk kapot, met hun uitmoorden, eh ... uitroeien'

  Summit Lighthouse, ofwel de Church Universal and Triumphant, organiseerde op 9 april 1997 een lezing over 'vrijheid' in Leiden. Voorgangster Josefina Krijnen, in haar lange habijt enigszins lijkend op de tante van Jomanda, sprak urenlang. Zij werd begeleid door een man, die af en toe een dia over aura's en chakra's vertoonde. Technisch ging dit nogal eens mis, hoewel de diaprojector op een religieus boek steunde. Krijnen spreekt meestal op de openbare avonden. In Amerika heeft de kerk een hiërarchie van 'Ministers', maar in Nederland niet. Krijnen vergelijkt zich liever met een evangeliste, dan met een dominee of pastoor.

  Voor ik verder verslag doe, eerst wat achtergrondinformatie. Velen zetten vraagtekens bij deze kerk (of: cult, of sekte?) Zij zouden in de brede New Age beweging populaire thema's gebruiken om leden te werven. Wie eenmaal lid is, wordt ingepast in de vaak meer zeer rechts-politieke dan religieuze ideologie en activiteit. Voorbeelden hiervan waren indertijd marathongebeden voor subsidie door het Amerikaanse congres voor 'contra' volgelingen van ex-dictator Somoza in Nicaragua.

  Summit Lighthouse noemen zich New Age Christenen. Zij zijn een van de grote esoterische organisaties van Amerika. Maar in Nederland hebben zij vermoedelijk maar honderd leden. Zij geloven in reïncarnatie. Hun absolute leidster is Elizabeth Clare Prophet, ofwel Guru Ma, ofwel de World Mother. In vorige levens, weet ze, was ze keizerin 'Sissi' van Oostenrijk, en de heilige Clara van Assisi. Zij werd geboren als Elizabeth Wulf, dochter van een Duits immigrant in Amerika. Eerst was zij lid van de Christian Science kerk, volgens Krijnen. Daarna trad zij toe tot de occulte I Am beweging; opgericht in de dertiger jaren.

  I AM, de voorgeschiedenis van Summit Lighthouse

  De bekende detective-schrijfster Ngaio Marsh publiceerde in 1936 Death in Ecstasy. Marsh baseerde de sekte 'The House of the Sacred Flame' waar deze moordroman rond speelt, op ondermeer I Am. De heilige vlam, astrologie, Indiase woorden, Christelijk ritueel, aanroepen van oud-Griekse goden: dit alles loopt ook in The House of the Sacred Flame door elkaar. Marsh hield niet van zulke bewegingen: in haar boek handelen kerkleiders in heroïne. Één van hen blijkt aan het eind de moordenaar van een rijk geloofsgenote (ik zeg niet wie, dat mag niet bij een detective). Marsh noemt een band met oud-Germaanse goden en Hitler bij The House of the Sacred Flame.

  De oprichter van I Am was Guy Ballard. Ballard is als zogeheten 'Meester Godfre' en god van de gehoorzaamheid (een belangrijke deugd in Summit Lighthouse) door Mevrouw Prophet goddelijk en heilig verklaard. Prophet ziet zichzelf als de rechtmatige opvolgster van Ballard. Het kerkblad Summit Nieuws beveelt een Nederlandse vertaling van een boek van Ballard te koop aan voor f. 22,50. Ballard beweerde, diverse malen per UFO naar de planeet Venus te zijn gereisd. Het ruimteschip van de god Sanat Kumara zou miljoenen jaren geleden vanuit Venus op aarde zijn geland. Gelovigen kunnen voor f. 25 een afbeelding van Sanat Kumara, of van Venus, aanschaffen. Ballard's I Am was racistisch: zij lieten geen zwarten als lid toe.

  Waarom niet? Krijnen: 'Weet ik niet ... het zou kunnen zijn, dat zwarten in die tijd nog niet geestelijk zo ver waren als blanken, om ook lid te kunnen worden.' Maar haar kerk heeft kort geleden een bovennatuurlijke tegemoetkoming aan de verwijten, dat ze racistisch zijn, bedacht. Tot nu toe waren de vele honderden ten hemel gevaren Meesters weliswaar allemaal blank of Indiaas. Maar leidster Elizabeth Prophet heeft kortgeleden 'Meester Afra' benoemd via haar hemelse contacten. Krijnen: 'en Meester Afra is van het Afrikaanse ras.' Over rassen gesproken: de kerk gelooft in de verdwenen continenten Lemurië en Atlantis, met bijbehorende rassen. Net als de negentiende eeuwse theosofe Helena Blavatsky, gelooft Krijnen, dat Atlantis ten onder ging door sex tussen mensen en dieren. Volgens Blavatsky kwamen uit deze sexuele betrekkingen de 'minderwaardige' mensenrassen, 'half animal tribes', voort. Krijnen: 'In de toekomst komt er een hoger staand ras van allemaal heiligen.'

  I Am bad, dat God de volgens hen linkse president Franklin Roosevelt zou vernietigen. Zij hadden banden met de Silver Shirts, Amerikaanse nazi's, waarvan de leider, Pelley, als Hitler-aanhanger de Tweede Wereldoorlog achter de tralies doorbracht. De Europese tak van I Am stond onder leiding van 'Angela', weduwe van een SS officier. Zij hadden contacten met ultra-rechtse partijen, met name in België en Frankrijk. Krijnen: 'Je moet geen lid worden van ultra-rechtse of ultra-linkse partijen, maar de Middenweg kiezen'. Zou ze weten, dat het blad van de Centrumpartij Middenweg heet? Krijnen: 'Persoonlijk weet ik niet veel van politiek.' Maar haar ten hemel gevaren Meesters vragen de kerkleden wel telkens: 'Waarom gaan jullie niet in de politiek?' Krijnen: 'Je moet met beide benen op de grond staan.'

  I Am hielp ook de Orde van de Zonnetempel, die later berucht werd door collectieve zelfmoord plus moord, oprichten.

  Na afsplitsingen in I Am, de schuld van de pers volgens Krijnen, werd Elizabeth Prophet in 1973 volgens eigen zeggen tot leidster van Summit Lighthouse 'gezalfd door de Graaf van Saint Germain'. Krijnen spreekt dit consequent op zijn Amerikaans uit als Saint Dsjerméén. Volgens serieuze historici was deze graaf een achttiende eeuwse Franse oplichter. Maar Elizabeth zegt dat hij nog steeds leeft, als lid van de Grote Witte Broederschap van spirituele Meesters in de Himalaya. Dat heeft Elizabeth uit boeken van Blavatsky. Zij zelf zegt rechtstreeks langs paranormale weg boodschappen van de Meesters te krijgen, als hun vertegenwoordiger op aarde. Tot de 'Meesters' behoren onder meer de oud-Griekse halfgod Heracles. En Jezus, die in India geleefd zou hebben, 'maar dat verbergen andere kerken. Die vervalsen de Bijbel. Kijk maar na bij de [door historici niet serieus genomen] Slavenburg.' Krijnen: 'Jezus was niet meteen volmaakt. In zijn vorige leven was hij Koning David. Die zondigde nog, maakte nog karma.' Krishna is ook een Meester van Elizabeth's kerk.

  Meester Morya heeft als speciale functie om te meten, hoeveel procent van hun karma leden al hebben 'gebalanceerd'. Bij Elizabeth is dat uiteraard 100%. De Nederlandse Carla Groenewegen staat al op 48%, ook behoorlijk hoog naar verhouding. Want met 51% kan je alvast je hemelvaart per vliegende schotel, 'chariot of fire', boeken. Of Meester Morya de E-meter van L. Ron Hubbard voor het karma-meten gebruikt, vermeldt het betreffende artikel in het april-juni nummer voor 1997 van Summit Nieuws, 'Dictatie El Morya op Lanello's [een ex-man van Prophet] Hemelvaartsdag', blz. 5, niet.

  Zo'n tien jaar geleden vertoonde deze kerk na de pauze van hun bijeenkomsten een video waarop je Elizabeth in paranormaal contact met een Meester kon zien en horen. Mogelijk, omdat het tijdschrift Religieuze Bewegingen in Nederland indertijd schreef, dat Elizabeth 'een onaangename stem' had, en velen uit het publiek wegliepen, heeft men inmiddels de video geschrapt. Josefina Krijnen predikt maar door, ook na de pauze. Vaak onderbreekt ze voor langdurige monotone Engelstalige gebeden, ofwel mantra's, ofwel 'decrees' door de kerkleden. In de zaal waren in het begin vier kerkleden, en acht belangstellenden, waaronder skeptische waarnemers. Twee van de belangstellenden gingen na tien minuten al weg. Uiteindelijk blijven alleen de kerkleden tot het einde. Er circuleert een pamflet met kritische vragen. Wie zouden daar volgens de Church Universal achter zitten? 'De gevallen engelen, de machten der duisternis.'

  Krijnen zegt in haar vorige incarnatie Boeddhistisch monnik te zijn geweest. In dit leven werd zij Rooms Katholiek geboren en maakte veel verdriet mee. Zij ging naar het Hare Krishnaklooster, zocht contact met de Maharishi en met theosofen. Haar kerk raadt nog steeds de boeken aan van de negentiende eeuwse theosofische leiders als Blavatsky, Annie Besant, en C.W. Leadbeater. 'Maar hun opvolgers bij de Theosofische Vereniging zijn het contact met de Meesters kwijtgeraakt. Dat hebben wij nu.'

  Uiteindelijk, in 1981, werd Krijnen een van de eerste Nederlandse aanhangers van Elizabeth Prophet. Haar vierjarig zoontje zag meteen dat haar aura er mooier door werd. 'Ja ja, kleine kinderen, honden en katten kunnen aura's zien. Helaas gaat dat verloren bij volwassen mensen. Die eten suiker en ander slecht voedsel. Een aura is twee meter zeventig in doorsnee. Wie veel blauw in zijn aura heeft, kan het best politieman worden. Een scheur in je aura is levensgevaarlijk. Dat leren we niet op school, daar is alleen intellectuele ontwikkeling.'

  Volgens Krijnen is reïncarnatie bewezen in een uitzending van Tineke op RTL 4 televisie. 'Kijk ook maar naar regressietherapeuten.' Zoals de films van Stephen Spielberg bewijzen, zijn er al heel lang 'mysteriescholen'.

  Krijnen wijst erop, dat de planeet Pluto door het sterrenbeeld Boogschutter gaat. Want haar kerk doet aan astrologie, en paranormale genezing door Elizabeth in haar TV-uitzendingen. Veel in hun geloof lijkt op Scientology en op de Orde van de Zonnetempel. Net als Heaven's Gate, dat in 1997 massaal zelfmoord pleegde in San Diego, predikt Elizabeth het Laatste Oordeel, in samenhang met buitenaardse wezens met vliegende schotels. Mogelijk zal ze daar nu even wat stiller over zijn, tot Heaven's Gate uit het nieuws is.

  Elizabeth Clare Prophet: homo's duivels, abortus brengt natuurrampen

  Elizabeth beweert, dat 'homoseksuelen door de duivel bezeten zijn' en tot 'nationale dood' leiden. 'De mannelijke homoseksueel vernielt zijn mannelijkheid en neemt een valse vrouwelijkheid aan. De vrouwelijke homoseksueel vernielt haar vrouwelijkheid en neemt een valse mannelijkheid aan.' Krijnen verdedigt Elizabeth. Want 'God schiep de mens als man en vrouw. Seksualiteit is heilige energie, het is voor de voortplanting. De vader is de hemel en de aarde de moeder. Ook heteroseksuelen die buiten het huwelijk sex bedrijven, doen aan negatieve energie.'

  Krijnen: 'Vroeger had je de kindermoord in Bethlehem. Hier in Nederland worden door abortus vele kinderen al voor de geboorte vermoord.' In het kerkblad, april-juni 1997, blz. 18-20, stond een bijdrage van de godin 'Amerissis', sprekend door Elizabeth's medium-mond: volgens deze godin is 'niets erger' dan abortus, ook 'nucleaire holocaust' niet. 'Diegenen die abortus plegen zullen ten onder gaan, zij zullen ten onder gaan. Maar deze keer zal het land in zijn totaliteit met hen ten onder gaan, totdat deze misdaad wordt gestopt.' Hierop volgde 'Applaus' van Elizabeth's gelovigen. Die ondergang komt door 'de stormen, het noodweer, de overstromingen, de branden, de rampen in de natuur.' Natuurrampen zijn dus een straf voor abortus. Abortus op zijn beurt is weer een straf voor het niet accepteren 'van de wet van karma en de wet van reïncarnatie.'

  Al snel praten ook Nederlandse leden Elizabeth's verhalen na over Satan en communisten, die onder alle bedden in de boze buitenwereld loeren. Karl Marx zou lid van de Satanskerk geweest zijn. Elizabeth's kerk heeft banden met de World Anti Communist League, waar ook openlijke nazi's en de Moon-sekte bij aangesloten zijn. Net als nazi's beweert deze kerk, dat een 'Internationale Kapitalistische Communistische Samenzwering', met als Nederlands lid onder meer Prins Bernhard, de wereld beheerst. Een nuchter mens zou denken, dat kapitalisten en communisten elkaar bestrijden, in plaats van samen te zweren. Maar volgens Elizabeth's kerk doen ze dat wel degelijk, met gruwelen als fluoride in het drinkwater als gevolg. Krijnen: 'De grote bankiers zijn aan de macht.'

  De bolwerken van de 'Internationale Kapitalistische Communistische Samenzwering' zouden de universiteiten, met hun 'materialistische wetenschap', zijn. Een gunstige uitzondering is natuurlijk hun eigen Summit University in (jawel) San Diego. Zelf maakte Elizabeth haar studie in de Politieke Wetenschap nooit af. Krijnen waarschuwt voor wetenschap: 'Ze klonen.' Ze weet nog een goede wetenschapper: Fritjof Capra.

  Ook op de oud-Egyptische geschiedenis werpt Krijnen nieuw licht: toen geloofden ze ook in reïncarnatie [jammer voor het Museum van Oudheden in Leiden, dat iets anders beweert]. Krijnen: 'Pythagoras en Plato verkondigden hun leer in Alexandrië'. Laten niet-New Age, dus 'materialistische', historici nou allemaal schrijven, dat Alexandrië pas in 332 voor Christus door Alexander de Grote werd gesticht. En dat Plato bijna honderd jaar daarvoor, en Pythagoras zo'n tweehonderd jaar daarvoor, en niet in Egypte, leefden. Ra ra. Volgens Krijnen mag je ook de geneeskracht van piramides niet uitvlakken. Ook de taalkundigen hebben het mis. Die denken dat het woord 'alchimie' niet uit het Nederlands, maar uit het Arabisch komt, met 'al' als lidwoord. Maar de occulte wetenschapster Krijnen weet beter: 'Al-chemie, dat betekent de chemie van het Al. Hoe je een mens tot een god kan maken.'

  Ook in Nederland staat bij Universal and Triumphant kerkdiensten een Amerikaanse vlag bij het altaar. Krijnen: 'Vroeger was Israël het beloofde land voor de Joden. Nu is Amerika dat voor de gelovigen van de hele wereld.' Elizabeth hielp mee om Reagan tot president te kiezen. Maar toen Reagan met Russen ging onderhandelen, in plaats van op ze te schieten, vond ze zelfs hem te links. Ze verklaarde dat 'de mantel van de Graaf van Saint Germain van Reagan was afgevallen.' Ze organiseerde marathon-gebeden door haar kerk voor mislukking van de SALT-onderhandelingen tussen VS en Sovjet-Unie.

  Elizabeth profeteerde rond 1990, dat het einde der tijden, althans van het Vissentijdperk in de astrologie, nabij was. Gorbatsjov was van plan om de Verenigde Staten met kernbommen te vernietigen. Volgens Krijnen nu bleek zijn kwade wil uit het bestaan van schuilkelders in Moskou. Alleen de gelovigen in een atoombunker in Elizabeth's hoofdkwartier in de staat Montana zouden blijven leven. De volgelingen stopten dat hoofdkwartier vol zware vuurwapens. Uiteindelijk verdween Elizabeth's vierde echtgenoot hiervoor in het gevang. En dan moet je het, gezien de vuurwapenwet, als blanke Amerikaan wel erg bont maken. Achteraf vond de Leidster dit slechte publiciteit; ze liet zich, alweer, scheiden. De vuurwapens bleven. Alle schuld lag bij de ex-echtgenoot, die zijn gevangenisstraf verdiend heeft, zegt Krijnen nu achteraf. En het Laatste Oordeel? In werkelijkheid trad Gorbatsjov af en hield zijn Sovjet Unie op te bestaan. Alweer een valse profetie.

  Elizabeth kreeg ook nog een proces wegens vervuiling van het natuurgebied Yellowstone Park door haar hoofdkwartier er vlak bij. De milieubeweging neemt het Summit Lighthouse ook kwalijk, dat zij zeldzame bisons, die op sekteland kwamen, doodden. Volgens Krijnen kan je een eind maken aan de vervuiling van de zee, door biddend te verkondigen, dat de zee schoon is.

  Op 24 maart 1997 interviewde het NCRV-televisieprogramma Rondom Tien een Nederlands ex-lid van Summit Lighthouse. Hij vertelde over de psychische ellende, die zijn lidmaatschap hem gebracht had. Tegen een journaliste van een Leidse krant zei een mannelijk Church Universal and Triumphant lid hierover: 'Ja, maar dat ex-lid was dan ook een drug addict.' Het ex-lid is niet aanwezig om dit tegen te kunnen spreken.

  In de Verenigde Staten wonnen ex-leden, bijvoorbeeld Gregory Mull, processen, aangespannen wegens mishandeling, en wegens verlies van hun huizen en ander bezit na bedreiging met goddelijke straffen ('decreeing' heet dat) door Elizabeth 'Profit', zoals veel Amerikanen spellen. People's Magazine schatte in 1985 haar vermogen op 50 miljoen dollar. Ze draagt per vinger tien diamanten ringen.

  Prophet's kerk bad voor het blanke minderheidsregime in het vroegere Rhodesië. Dit kreeg steun van het apartheidsbewind van Zuidafrika; dat Mandela en vele anderen van het Afrikaans Nationaal Congres toen nog gevangen hield. Waarom bidden voor racistische regeringen? Krijnen: 'Bewegingen als het ANC maken hun eigen volk kapot, met hun uitmoorden, eh ... uitroeien.' In alle godsdiensten zit wel iets goeds, behalve in voodoo.

  Over vrijheid, het thema van de avond, gesproken: muziek van de (zwarte) Aretha Franklin is slecht voor je, zegt de kerk. Een 'negatief ritme' volgens Krijnen, die het uit de occulte 'wetenschap van ritme' weet. De Germaan Wagner [achtergrondmuziek bij deze bladzij] en militaire marsen zijn juist goed. Mag je als lid trouwen met wie je wilt? Nee, dat bepaalt Elizabeth voor je. Leden mogen maar kort slapen om gehoorzaamheid te bevorderen. Vasten is goed voor je volgens Krijnen.

  Wie wil nu een autoritaire organisatie met een niet-controleerbare leider? Die je tot 'hemelvaart' brengt, zoals Mrs Prophet zegt? Ook de Heaven's Gate leden gehoorzaamden hun Leider, Marshall Applewhite. Maar deze avond in Leiden won de Church Universal and Triumphant geen nieuw lid.

  Door Herman de Tollenaere. In andere vorm gepubliceerd in Skepter, juni 1997

  Verder lezen:

  R. Singelenberg, A. Brederode & H. Wittenhorst (1988), 'Het orakel van Uncle Sam. Een schets van Summit Lighthouse', in: Religieuze bewegingen in Nederland #16, zomer, blz. 82-111.


  TOP Naar bovenzijde
  home Naar Nederlandse home page
  English Home page

  E-mail: jwgroot@xs4all.nl of stelling@xs4all.nl of hermantl@stad.dsl.nl

  Meld mij als deze bladzij vernieuwt

  Klik Hier
  Powered by Netmind
  Meld mij als zoekwoorden op deze bladzij komen
   
  Klik hier
  Powered by NetMind

  statistiek

  Click Here!