Logelogo

(Ontwerp Logezegel Br. H. Koops)

Geschiedenis Loge Wolfgang Amadeus Mozart

De loge heeft een wettige Constitutiebrief die gedateerd is op het Zomer Sint Jan van 21 juni 1964. De Loge werd plechtig geïnstalleerd op 26 september van dat zelfde jaar en kreeg het nummer 237. De Loge was daarmee de derde vrijmetselaarsloge in Hilversum na "De Gooische Broederschap" No. 86 (1896) en de Loge "Opgang" No. 173 (1950).

De naam Wolfgang Amadeus Mozart werd gekozen in de 'radio- en muziekstad' Hilversum, ter herinnering aan en ter ere van de waarschijnlijk meest beroemde componist en vrijmetselaar die ooit heeft geleefd namelijk Wolfgang Amadeus Mozart.

Glas-in-loodraam van Loge Mozart
Toen de Loge haar derde Lustrum vierde deed de toenmalige voorzittend-meester Jules J.v.d.Rijst de Loge dit glas-in-loodraam cadeau. Hijzelf heeft het ontwerp getekend en liet het vervaardigen door de Amersfoortse glazenier Alex Luigjes. Het raam is een afbeeling van het Tableau.

Het Tableau, toont ons zinnebeeldig het Bouwplan van de Tempel en beeldt tegelijk de weg naar het Licht uit. Het Tableau bevat twee sferen, de stoffelijke sfeer in het Westen met de bouwsymboliek en de geestelijkesfeer in het Oosten met de lichtsymboliek.

In het Westen de geblokte vloer, symbool van dualiteit van licht en duisternis in onszelf en in de wereld rondom ons heen. De vloer heeft vier rijen van vierkante blokken en heeft als kenmerk het getal vier, het getal van de materie.

De overgang van bouw- naar licht symboliek wordt gevormd door twee kolommen. De linker symboliseert het spirituele beginsel in de schepping en wordt in het Oosten bekroond door de zon. De rechter kolom symboliseert het materiële beginsel in de schepping en wordt bekroond met de maan en de sterren.

Naast de linker kolom is de ruwe steen waar de leerlingen aan werken en naast de rechter ziet u de kubieke steen waar de gezellen aan werken. Tussen deze twee stenen is het tekenbord waar de meesters aan werken. Dit zijn de z.g. Onbeweeglijke Kleinodiën van de Vrijmetselarij.

Zie ook de geschiedenis van de Vrijmetselarij in het Gooi


Logegebouw Hilversum Kaart Hilversum
Het Logegebouw van de drie Hilversumse Loges aan de Oude Enghweg

Terug naar de Homepagina vanlogezegel Volgende paginanext


U kunt leden van de Loge telefonisch bereiken:

Loge "De Gooische Broederschap" compareert donderdagavond 20.00 uur tel: (035) 685 56 95
Loge "Opgang" compareert maandagavond 20.00 uur tel: (035) 526 32 61


Geluidsfragment uit "Die Zauberflöte"
Aria nr. 3: Dies Bildnis ist bezaubernd schön


Ard Renaud, Jongbloedlaan 41,                                 Ardrenaud wxs.nl 
3769 BP Soesterberg, Tel.:(0346) 353 464 (Last update: 17 september 1998)