Informasjon om
Den Norske Frimurerorden
Ordenens
institusjoner
Intervju med
Ordenens
Stormester
Frimurerbladet
Nyheter
Jubileumsutstilling
på Internett
Linker og
utenlandske loger
In English
Søk
Tilbake til
hovedsiden

Den Norske Frimurerorden - Fiducia Fiducia

Fiducia
ARENDAL

(Stiftet 1983)
Møteadresse: Vestregt. 6, Arendal.
Møtedager:19-02, 29-04, 30-09 og 11-12
Møtetid: kl. 11.00

Fiducia
BERGEN

(Stiftet 28.1.1977)
Møteadresse: Jonas Reinsgt. 14.
Møtedager: 28-01, 25-02, 31-03, 28-04, 29-09, 27-10, 24-11 og 15-12
Sommertur i mai.
Møtetid fredager kl. 11.30.

Fiducia
BODØ

(Stiftet 1974)
Møteadresse: Bodø Frimurerloger, Rensåsgt. 28, Bodø
Møtedager: 18-02, 14-04 og 07-10

Fiducia
COSTA BLANCA

(Stiftet 1986)
Los Almendros 31, BH
E-03530 La Nucia (Alicante) España
Tel: (96) 68 73 045
Sammenkomster vanligvis 2 om våren og 2 om høsten.

Fiducia
DRAMMEN

(Stiftet 1981)
Møteadresse: Gl. Kirkeplass 5, Drammen.
Møtedager:11-01, 08-02, 07-03, 11-04, 12-09, 17-10, 14-11 og 05-12. m
Møtene begynner kl. 11.30.
m) Julemøtet begynner kl. 18.30, forhåndspåmelding i telefon: 32 82 18 17

Fiducia
FREDRIKSTAD

(Stiftet . . . .)
Møteadresse: Kasernegt. 46, Gl. Fredrikstad
Møtedager: 28-01, 31-03, 28-04, 26-05, 22-09, 27-10 og 01-12
Møtetid kl. 12.00.

Fiducia
GJØVIK

(Stiftet 1983)
Møteadresse: Kirkegt. 10, 2800 Gjøvik.
Møtedager: 24-02, 06-03, 05-06(tur), 18-09, 23-10 og 04-12
Møtetid kl. 12.00.

<Fiducia
HAMAR

(Stiftet 1977)
Møteadresse: Østregt. 54, Hamar.
Møtedager: 07-02, 10-04, 09-10, 06-11 og 11-12
Møtetid kl. 12.00.

Fiducia
HARSTAD

(Stiftet 1987)
Møteadresse: Hvedingsgt. 5, 9400 Harstad.
Møtedager: 24-02, 13-04, 07-09 og 23-11

Fiducia
HAUGESUND

(Stiftet 1984)
Fortiden ikke i drift.

Fiducia
HØNEFOSS

(Stiftet 7.9.1982)
Møteadresse: Storgt. 2, Hønefoss, 4. etasje(heis)
Møtedager: Første torsdag hver måned, unntatt januar - juni - august
Møtene begynner Kl. 11.00.

Fiducia
KRISTIANSAND

(Stiftet 1975)
Møteadresse: Kirkegt. 2, Kristiansand.
Møtedager: 10-02, 30-03, 25-05, 12-10, 09-11 og 14-12
Møtene begynner kl. 11.00.

Fiducia
LARVIK

(Stiftet 8.9.1992)
Møteadresse: Jegersborggt. 11, 3257 Larvik.
Møtedager: 11-01, 08-02, 14-03, 11-04, 09-05, 13-06 tur, 13-09, 10-10, 14-11 og08-12.m
Møtene begynner kl. 11.00.

Fiducia
LILLEHAMMER

(Stiftet . . . .)
Møteadresse: Mathiesensgt. 1 c, Lillehammer.
Møtedager: 07-02, 06-03, 03-04, 08-05, 02-10, 06-11 og 04-12
Møtene begynner kl. 12.00.

Fiducia
MOLDE

(Stiftet 1992)
Møteadresse: Sandveien 9, 6400 Molde.
Møtedager: 20-01, 17-02, 16-03, 17-04, 26-08 tur, 04-09, 07-09 tur, 14-09, 12-10,09-11 og 14-12
Møtene begynner kl. 12.00.

Fiducia
MOSS

(Stiftet 1979)
Møteadresse: Byfogd Sandbergs gt. 10, 1532 Moss.
Møtedager: 03-02, 30-03, 05-10 og 30-11
Møtene begynner kl. 11.30.

Fiducia
NARVIK

(Stiftet 1993)
Møteadresse: Frimurerlogens lokale
Møtedager: 12-02, 23-09, 21-10 og 02-12
Fellestur i mai kunngjøres lokalt.
Møtetid kl. 12.00.

Fiducia
NOTODDEN

(Stiftet . . . .)
Møteadresse: Hos leder og nestleder
Møtedager: Ingen faste, besøkstjeneste

Fiducia
OSLO

<(Stiftet 1969)
Møteadresse: Stamhuset, Nedre Vollgt. 19, 0158 Oslo.
Møtedager: 07-01, 21-01, 04-02, 18.02, 03-03, 17-03, 31-03, 14-04
15-09, 29-09, 13-10, 27-10, 10-11, 24-11 og 08-12.m
Møtene begynner kl. 11.30.

Fiducia
SANDEFJORD

(Stiftet 1978)
Møteadresse: Peder Bogensgt. 2 A, 3215 Sandefjord.
Møtedager: 25-01, 29-02, 28-03, 25-04, 30-05 tur, 26-09, 31-10, 28-11 og 08-12.m
Møtene begynner kl. 11.00, julemøte 18.30.

Fiducia
SKIEN

(Stiftet 1981)
Møteadresse: Holbergsgt. 23, 3718 Skien.
Møtedager 2000: 28-02, 10-04, 05-06 tur, 25-09 og 11-12

Caritas
STAVANGER

(Stiftet 1949)
Møteadresse: Løkkeveien 8, Stavanger.
Møtedager: Eldretreff for frimurere hver onsdag i logeåret kl. 11.00

Fiducia
SVOLVÆR

Møteadresse: Frimurerlogen, Vestfjordgt 80, 8300 Svolvær
Møtedager ikke fastlagt.

Fiducia
TRONDHEIM

Møteadresse:Frimurerlogen, Kongensgt. 3, Trondheim.
Møtedager: 07-01, 04-02, 03-03, 07-04, 05-05, 01-09, 06-10, 03-11, 05-11 Kirkekaffe,24-11 og 01-12
Møtetid: Kl. 12.00
Søndag 05-11, kirkekaffe fra kl. 12.00.

Fiducia
TROMSØ

Møteadresse: Forhåpningen 21 B, 9011 Tromsø
Møtedager: 03-02, 09-03, 13-04, 05-10 og 30-11 (julemøte)
Møtetid: kl. 12.00, julemøte kl. 19.00.

Fiducia
ÅLESUND

Møtested: Giskegt. 12, Ålesund
Møtedager: 18-01, 15-02, 21-03, 02-05, 19-09, 17-10, 21-11og 01-12

Tilbake til Den Norske Frimurerordens hovedside

 
LOGER OG MØTEPLANER
Den Norske
Store Landsloge
Provincialloger
Stewardsloger
St. Andreasloger
St. Johannseloger
Kapittel Broderforeninger
St. Andreas Broderforeninger
St. Johannes Broderforeninger
Frimurergrupper
Fiducia