Informasjon om
Den Norske Frimurerorden
Ordenens
institusjoner
Intervju med
Ordenens
Stormester
Frimurerbladet
Nyheter
Jubileumsutstilling
på Internett
Linker og
utenlandske loger
In English
Søk
Tilbake til
hovedsiden

Den Norske Frimurerorden - nettutstilling

Nettutstillingen

I forbindelse med at Den Norske Frimurerorden er 250 år i Norge bringe vi her en nettutstilling med bilder av forskjellige gjenstander fra Den Norske Frimurerordens Museum.

 

Våpenskjold for Den Norske Store Landsloge. Sansynligvis fra 1891.


Holy Royal Arch kapitlet Dovre i Christiania 1784 - 1803. Kapitlet ble stiftet av verkseier Conrad Clausen, verkseier Haagen Nilson og rittmester Peter Vogt Nilson med patent fra Storlogen for "The Ancient's" i London datert 21. august 1784 og logen ble innviet 6. desember samme år.

Kapitlet hadde 24 medlemmer, bl.a. Bernt Anker (som var utnevnt til Superintendant for Holy Royal Arch in Denmark and Norway), Peder Anker, Peter Collett, John Collett og Enevold Falsen.

Det utstilte skjødeskinn skal ha tilhørt Bernt Anker.


Fane for Den Norske Frimurerorden.
Ved nærmere granskning kan sees hull efter tidligere brodert tekst: X FRIM. PROVINS. Dette betyr at fanen er eldre enn 1937, da man gikk bort fra provins-betegnelsen. Sansynligvis er fanen anskaffet til opprettelsen av X Frimurer Provins i 1891.


To bokkassetter med påskrift som viser at de er til bruk i St. Johs.logen St. Olaus t.d.h. Leopard. Det er grunn til å anta at det var i disse de nye ritualer kom til Norge da man gikk over til det svenske system.


Den eldste bevarte norskbrukte logehammer - sansynligvis fra 1816, da arbeidet i St. Olaus til den hvide Leopard ble tatt opp igjen.

Hammeren sees bl.a. på portrettet av br Treschow i Leopard-salen (Stamhuset i Oslo), som ble malt omkring midten av 1820-årene.Våpenskjold for St. Johanneslogen St. Olaus til den hvide Leopard.

Det er noe usikkert når skjoldet ble fremstilt, men det synes å være det samme som sees på portretter av
Ordførende Mestre malt i 1820-årene.

Devises kan oversettes med: Ved kunstens hjelp har villskapen forlatt den.


Ordenens våpenskold, slik det ble fastsatt i Konstitusjonspatentet for X Frimurerprovins (Den Norske Frimurerorden) gitt av Stormesteren i IX Frimurerprovins (Svenska Frimurare Orden), Kong Oscar II av Sverige og Norge, den 24. juni 1891


Tre lysestaker i metallblikk
Under fotplaten er klistret en lapp hvor det er skrevet at stakene er 'benyttet paa Alteret i St. Johanneslogen indtil den 19. Desember 1904'. Da ble de byttet ut mot tre staker i sølv, gitt av H.O.Br. Stephan T. Hansen (Leoparden).En av tre lysestaker i tre - brukt på alteret i St. Johannes-logen i Christiania.
Alder på disse staker er ukjent, men sansynligvis er de fra tidlig 1800-tall (muligens samtidige med den gamle logehammeren).


Våpenskjold for logen Oscar til den flammende Stjerne.

Det er noe usikkert om skjoldet er fremstilt for St. Johanneslogen Oscar t.d.f. Stjerne, som ble stiftet i Drammen i 1826 og overflyttet til Christiania, og opphøyet til St. Andreasloge i 1836.

Form og fremstillingsmåte synes å peke i retning av samme tidspunkt som for Leopardens skjold - 1820-årene.


Viseste Salomos Vicarius' (dagens O.S.M.) stol fra 'Den Gamle Logen' (bygningen på Grev Wedels Plass I Oslo), som ble brukt fra 1839 til 1894. Stolens form er et forsøk på å gjenskape Salomos tronstol etter Bibelens beskrivelse.

Stolen ble også benyttet i St. Johanneslogens arbeidsrom i det nye Stamhus (innviet 1894).


En satirisk fremstilling av hvordan man
kan skape en 'square man' - en vinkelrett person
(les: frimurer). Platte produsert i U.S.A.


Embedsinsignium for Ordførende Mester, brukt i St. Andreaslogen Oscar t.d.f. Stjerne fra 1841 til 1920-årene.

Dette embedstegn var blant de prydelser og utstyr som ble utlånt fra Stockholm ved opprettelsen av logen, og som skulle ha vært tilbakesendes når eget var anskaffet.


Serviettring skåret av br. Trygve på Grini i 1942.


Skjødeskinn for St. Johannes Mester - Master Mason - fra midten av 1700-tallet. Det eldste norskbrukte skjødeskinn i museets samlinger.

På baksiden er skrevet med blekk: St. Olai Loge Christiania 1746. St. Olai Loge ble stiftet i 1749, følgelig må 1746 vise til noe annet - muligens eierens opptagelse i en britisk eller dansk loge.


Frimureruniform for brødre av VIII-grad - 1797.

Uniformen ble innført i den svenske storlogen til bruk i og utenfor logen, men gikk av bruk fra midten av 1800-tallet.

Den kan sees på portrettene av de Ordf. Mestre Treschow og Krog i Ordenens Stamhus i Oslo
.

Tilbake til hovesiden

 

 
LOGER OG MØTEPLANER
Den Norske
Store Landsloge
Provincialloger
Stewardsloger
St. Andreasloger
St. Johannseloger
Kapittel Broderforeninger
St. Andreas Broderforeninger
St. Johannes Broderforeninger
Frimurergrupper
Fiducia