Informasjon om
Den Norske Frimurerorden
Ordenens
institusjoner
Intervju med
Ordenens
Stormester
Frimurerbladet
Nyheter
Jubileumsutstilling
på Internett
Linker og
utenlandske loger
In English
Søk
Tilbake til
hovedsiden

DEN NORSKE STORE LANDSLOGE DEN NORSKE STORE LANDSLOGE

 Møtedager i DEN NORSKE STORE LANDSLOGE:

    VII grad VIIIgrad IX grad X grad X*
2000 Januar 4.20. 18.25.   11.  
  Februar   8.22.   1.15.26.29.  
  Mars 14. 2.21.a   28. 22.
  April 4. 11.      
  Mai 9   3.5.8.10.12.15.    
  August 29.   16.18.21.23.25.28.    
  September 14. 5.19.   2.12.26.  
  Oktober 10.31. 3.17.   14.24.  
  November 23. 7.21.   14.28.  
  Desember 18.m 5.12.      
             
Instr.loger   VII grad VIII grad IX grad X grad  
             
2000 Oktober     19.    
  November   16.      

Møtetider: X* kl. 18.00, X kl. 18.30 (lørdag kl. 15.00)
IX kl. 17.30, VIII kl. 18.30, VII kl. 18.30.
Instrusjonsmøtene begynner klokken 18.30. Merk tiden!
Daglig logeantrekk med prydelser eller galla.

a.: Høytidsdag b.: Installasjon c.: Recepsjonsloge med foredrag d.: Instruksjonsloge e.: Tale for det stigende fond f.: Valg g.: Regnskap h.: Årsberetning k.:Stadfestelse av embedsmenn m.: Julemøte n.: Alm. minneloge p.: St. Hansloge

Tilbake til Den Norske Frimurerordens hovedside

 
LOGER OG MØTEPLANER
Den Norske
Store Landsloge
Provincialloger
Stewardsloger
St. Andreasloger
St. Johannseloger
Kapittel Broderforeninger
St. Andreas Broderforeninger
St. Johannes Broderforeninger
Frimurergrupper
Fiducia