Informasjon om
Den Norske Frimurerorden
Ordenens
institusjoner
Intervju med
Ordenens
Stormester
Frimurerbladet
Nyheter
Jubileumsutstilling
på Internett
Linker og
utenlandske loger
In English
Søk
Tilbake til
hovedsiden

Informasjon om Den Norske Frimurerorden
Den Norske Frimurerorden

En sammenslutning for menn fra ulike samfunnslag og yrkesgrupper.

En selvstendig nasjonal og uavhengig organisasjon.
Befatter seg ikke med politiske eller religiøse stridsspørsmål.


Hviler på kristen grunn.

Er ikke hemmelig; lover og medlemsfortegnelse er åpen for alle.

Ritualenes innhold er ukjente, fordi hver grad skal gi den enkelte en førstegangsopplevelse av gradens innhold.

Har over 17.000 medlemmer fordelt på et 80-talls loger og broderforeninger.

Tilbyr sine medlemmer muligheter for personlighetsvekst basert på etiske og moralske verdier.

Har et eget opplegg for å støtte trengende innen de enkelte lokalmiljøer.


Jeg vil vite mer


 

 
LOGER OG MØTEPLANER
Den Norske
Store Landsloge
Provincialloger
Stewardsloger
St. Andreasloger
St. Johannseloger
Kapittel Broderforeninger
St. Andreas Broderforeninger
St. Johannes Broderforeninger
Frimurergrupper
Fiducia