Informasjon om
Den Norske Frimurerorden
Ordenens
institusjoner
Intervju med
Ordenens
Stormester
Frimurerbladet
Nyheter
Jubileumsutstilling
på Internett
Linker og
utenlandske loger
In English
Søk
Tilbake til
hovedsiden

Den Norske Frimureroden - Frimurerbladet

Redaksjon
Nedre Vollgate 19,
0158 Oslo
Redaktør
Terje Helsingeng
Telefon privat: 22 50 18 42


Redaksjonskomité
Odd Grann (formann)
Erling Strøm
Kjell Kogstad
Terje Helsingeng
Christian Bugge Hjorth

Ønsker du å annonsere i Frimurerbladet?

Gjennom Frimurerbladet når du nærmere 17.000 frimurerbrødre fire ganger i året.

Prisene for rubrikkannonser finner du i oversikten under, men du kan også få annonse på tekstsside, mot et tillegg på 10 prosent.
Be også om tilbud på fargeannonser! Vi er vederlagsfritt behjelpelig med utforming av annonser. Løpende annonser, "for ett år av gangen, inntil oppsigelse skjer", må sies opp innen utgangen av november året før annonsen ønskes stoppet.

Priser for fire innrykninger på annonsesider

Rubrikk I 28 x 61 mm Kr. 1.370,-
Rubrikk II 28 x 122 mm Kr. 2.740,-
Rubrikk III 56 x 61 mm Kr. 2.740,-
Rubrikk IV 56 x 122 mm Kr. 5.480,-
Rubrikk V 84 x 61 mm Kr. 4.110,-
Rubrikk VI 28 x 183 mm Kr. 4.110,-
Rubrikk VII 116 x 61 mm Kr. 5.480,-

Annonser:
Seniorkonsulent Carsten Christoffersen
Conrad Hemsens vei 12 B
0287 Oslo
Telefon 22 55 00 22
Telefax 22 55 00 32
Email: car.christo@os.telia.no

Tilbake til hovedsiden

Jeg ønsker ytterligere informasjon om annonsering i Frimurerbladet

Jeg ønsker informasjon om følgende:

Ditt navn:
Din epostadresse:

 

 


 

 
LOGER OG MØTEPLANER
Den Norske
Store Landsloge
Provincialloger
Stewardsloger
St. Andreasloger
St. Johannseloger
Kapittel Broderforeninger
St. Andreas Broderforeninger
St. Johannes Broderforeninger
Frimurergrupper
Fiducia