Informasjon om
Den Norske Frimurerorden
Ordenens
institusjoner
Intervju med
Ordenens
Stormester
Frimurerbladet
Nyheter
Jubileumsutstilling
på Internett
Linker og
utenlandske loger
In English
Søk
Tilbake til
hovedsiden

Den Norske Frimurerorden

Den Norske Frimurerorden

Den Norske Frimurerorden er en frittstående, selvstendig sammenslutning av menn i alle yrkesgrupper fra hele landet. De møtes regelmessig for på kristent grunnlag å arbeide på sin personlighets utvikling og omgås i tradisjonsbundne og verdige former.

 

Ønskes mer informasjon, kontakt
Internettredaksjonen,
Den Norske Frimurerorden.
Telefon: 22 47 95 00

 

 
LOGER OG MØTEPLANER
Den Norske
Store Landsloge
Provincialloger
Stewardsloger
St. Andreasloger
St. Johannseloger
Kapittel Broderforeninger
St. Andreas Broderforeninger
St. Johannes Broderforeninger
Frimurergrupper
Fiducia