Informasjon om
Den Norske Frimurerorden
Ordenens
institusjoner
Intervju med
Ordenens
Stormester
Frimurerbladet
Nyheter
Jubileumsutstilling
på Internett
Linker og
utenlandske loger
In English
Søk
Tilbake til
hovedsiden

Den Norske Frimurerorden - nyheter og informasjon

Den Norske Frimurerorden
Nyheter og informasjon

Den Norske Frimurerorden 250 år

Oppdatering av sider


Sikkerhet på InternettDen Norske Frimurerorden 250 år

Den Norske Frimurerordens markering av Frimureriet i Norge 250 år er landsomfattende. Hovedmarkeringen skjedde i Oslo i helgen 3.-5. september. I tillegg blir det mange arrangementer i landets loger.

Følgende arrangementer og tiltak er iverksatt eller planlagt:

JUBILEUMSMEDALJE for brødre som er opptatt i Ordenen i 1999 eller tidligere.


JUBILEUMSBOKEN - "En lysets orden", kan bestilles nå, men utkommer først primo september 1999.

JUBILEUMSKONVOLUTT med spesialstempel 24. juni 1749-1999. En filatelistisk godbit - utgis også signert av Ordenens Stormester.

FRIMURERBLADETS JUBILEUMSNUMMER utkommer i september.

FESTMØTE I OSLO RÅDHUS 3. september kl. 18.00-19.00.

JUBILEUMSFESTMIDDAG i Stamhuset i Oslo, 3. september kl. 20.00.

JUBILEUMSLOGER i Stamhuset 4. september kl. 12.00.

JUBILEUMSUTSTILLING i nyåpnede Ordenens museum.


JUBILUMSUTSTILLING PÅ INTERNETT


GUDSTJENESTE i Oslo Domkirke 5. september kl. 11.00. Påmelding til arrangementer skjer gjennom den enkelte loge.


Oppdatering av sider

Møteplaner for år 2000 er nå lagt inn på Internett. Basis for den informasjon som legges inn på nettet er siste korrektur avmatrikkelen. Dette betyr at eventuelle feil i matrikkelen også vil være feil på Internett. Vi oppfordrer alle loger til å undersøke sin sider og melde fra hvis det foretas endringer i løpet av logeåret.

Da vi etablerte internettsider for Den Norske Frimurerorden la vi inn logeskjold på sidene. Etter dette er det kommet til nye loger og mange av disse har ikke egne skjold på sine sider. Internettredaksjonen tar gjerne imot bilder eller ferdig scannede skjold.


Sikkerhet på Internett

Av Christian Bugge Hjorth, redaktør for Den Norske
Frimurerordens Internettsider og medlem av Informasjonsdirektoriet


Min venn som er dataekspert forteller meg at han som administrator av et datasystem fikk inn en feiladressert melding som lød: "Endelig, elskede, har vi funnet en trygg måte å kommunisere på!" Dette forteller litt, men ikke alt, om sikkerheten på og omkring Internett.


Spørsmålet er hvordan vi skal forholde oss til kommunikasjon via Internett. Hva er trygt og hva skal man passe seg for. Er det for eksempel trygt å sende en elektronisk melding?

En rekke knutepunkter

Som i eksemplet over er det ikke sikkert at den meldingen du sender fra deg mottas av den den er beregnet for. Skriver du feil postadresse kan posten godt ende ende opp hos en annen person, og selv om e-posten kommer frem skal den innom mange steder på veien. Enhver e-post vil passere en rekke knutepunkter fra avsender til mottaker - i Norge og i andre land, selv om både avsenderen og mottakeren er fra Norge. Dette åpner for at mange vil kunne lese hva du skriver til venner eller forbindelser, og det gjelder ikke bare de som administrerer knutepunktene. Derfor er den en god regel nærmest å betrakte en elektronisk melding som et vanlig brev: Langt fra sikkert, men svært anvendelig, og en naturlig del av hverdagen.

Men det finnes måter å sikre seg på. Vi har i dag et system som kalles PGP. Dette står for Pretty Good Privacy, og er en måte å kryptere meldingene på. Sikkerheten ved dette systemet er meget høy, det er så å si umulig å knekke koden. Å bruke dette betinger at du har et program, en såkalt "plug-in", som du knytter til din e-post-leser. Denne "plug-in" kan lastes ned fra Internett.

Nye venner på nettet

Mange skaffer seg venner og kontakter på Internett. I ulike fora kan folk møtes, bli kjent med hverandre og prate om løst og fast. Det finnes fora for så å si alle interesser. En måte å knytte seg til slike fora er gjennom irc - internet relay chat. Du kobler deg opp til et "praterom"og skriver inn meldinger som kan leses av de andre som er på besøk. Du kan også sende "personlige" meldinger til den enkelte. Blir man bitt av denne basillen kan man oppnå fortrolighet og skaffe seg nye venner rundt omkring i verden. Men man skal alltid være klar over at den som sitter i den andre enden ikke nødvendigvis er den han utgir seg for.

Hva med vanlig "surfing"

Vi kan altså konstatere at man både bør være kritisk til hva man "sier" på nettet og til hva man skriver i e-postmeldinger som ikke er kryptert. Men hva med vanlig "surfing" - er dette risikabelt? I utgangspunktet ikke, men ettersom det er en teoretisk mulighet for at noen der ute kan gå inn og lese den informasjonen du har på din datamaskin bør du nok sikre eller flytte spesielt sensitive data. Det interessante i den forbindelse er den fokus man har på "hackeren", mens man nærmest glemmer de andre som har tilgang til maskin og filer, det være seg den systemansvarlige ved bedriften eller ens egen datainteresserte pode.

En annen ting mange ikke er klar over er at når man "surfer" på Internett, etterlater man seg en del spor både i sin egen datamaskin og ute i verden. Det er f. eks. ikke vanskelig for sønnen å finne ut hvilke sider far har besøkt og vise-versa. For ikke lenge siden kunne vi lese at en relativt stor andel av de ansatte i et norsk konsern benyttet Internett på en måte som ikke var i bedriftens interesse. Ikke alle er klar over at bedriften kan registrere medarbeidernes Internett-vaner.

Ingen fysisk tilknytning

Enkelte lurer på om det medfører risiko at Den Norske Frimurerorden er "på nett". Svaret er nei. Ingen vil kunne "hacke" seg inn til Ordenens administrative systemer via Internett, rett og slett fordi det ikke finnes noen fysisk tilknytning mellom Internettsidene og våre øvrige datasystemer. Internettsidene er plassert på en egen datamaskin hos Telenor Nextel.

Når det gjelder Ordenens tilstedeværelse på Internett er den motivert ut fra det faktum at Internett er en stadig viktigere informasjonskilde for journalister, forfattere og publikum. Det er et anerkjent prinsipp innen informasjonsfaget som sier at når man unnlater å gi informasjon, oppstår et informasjonshull som fylles med spekulasjoner.


Gjennom vår tilstedeværelse reduserer vi risikoen for spekulasjoner.

Tilbake til hovedsiden


 

 


 

 
LOGER OG MØTEPLANER
Den Norske
Store Landsloge
Provincialloger
Stewardsloger
St. Andreasloger
St. Johannseloger
Kapittel Broderforeninger
St. Andreas Broderforeninger
St. Johannes Broderforeninger
Frimurergrupper
Fiducia