Informasjon om
Den Norske Frimurerorden
Ordenens
institusjoner
Intervju med
Ordenens
Stormester
Frimurerbladet
Nyheter
Jubileumsutstilling
på Internett
Linker og
utenlandske loger
In English
Søk
Tilbake til
hovedsiden

BERGENS PROVINCIALLOGE

BERGENS PROVINCIALLOGE
JONAS REINS GT. 14, BERGEN

 Møtedager i BERGENS PROVINCIALLOGE:

    VII VIII IX X
           
2000 Januar 11. 25.d    
  Februar 8. 22.   1.Stavanger
  Mars 21.a     7.d
  April   25.   4.
  Mai     15.23.  
  August     22.29.  
  September 18. 5.    
  Oktober 31.   17.d 3.
  November 14.d     28.
  Desember        


Jubileumsloge 18-09.
Minneloge alle grader 05-11, kl. 19.00
Møtetider:
IX kl. 18.00. VII-VIII-X kl. 18.30.
Instruksjonsloger kl. 19.00
Telefon Ordenshuset: 55 31 12 00.
Postadresse: Postboks 4473 Nygårdstangen, 5038 Bergen

a.: Høytidsdag b.: Installasjon c.: Recepsjonsloge med foredrag d.: Instruksjonsloge e.: Tale for det stigende fond f.: Valg g.: Regnskap h.: Årsberetning k.:Stadfestelse av embedsmenn m.: Julemøte n.: Alm. minneloge p.: St. Hansloge

Tilbake til Den Norske Frimurerordens hovedside

 
LOGER OG MØTEPLANER
Den Norske
Store Landsloge
Provincialloger
Stewardsloger
St. Andreasloger
St. Johannseloger
Kapittel Broderforeninger
St. Andreas Broderforeninger
St. Johannes Broderforeninger
Frimurergrupper
Fiducia