Informasjon om
Den Norske Frimurerorden
Ordenens
institusjoner
Intervju med
Ordenens
Stormester
Frimurerbladet
Nyheter
Jubileumsutstilling
på Internett
Linker og
utenlandske loger
In English
Søk
Tilbake til
hovedsiden

TROMSØ PROVINCIALLOGE

TROMSØ PROVINCIALLOGE
FORHÅPNINGEN 21 B, TROMSØ

Møtedager i TROMSØ PROVINCIALLOGE:

    VII gr. VIII gar. IX gr. X gr.
2000 Januar 12. 13.19.   20.
  Februar        
  Mars 15.22.a 16.d   23.d
  April        
  Mai        
  Juni     7.8.  
  September 13.d 14.    
  Oktober 18.   25.d 19.
  November 15. 16.    
  Desember        

Møtetid:
IX kl. 18.00 X, VIII og VII kl. 18.30.
Telefon Logebygningen, administrasjon: 77 68 27 90
Postadresse: Postboks 486, 9255 Tromsø

a.: Høytidsdag b.: Installasjon c.: Recepsjonsloge med foredrag d.: Instruksjonsloge e.: Tale for det stigende fond f.: Valg g.: Regnskap h.: Årsberetning k.:Stadfestelse av embedsmenn m.: Julemøte n.: Alm. minneloge p.: St. Hansloge

Tilbake til Den Norske Frimurerordens hovedside

 
LOGER OG MØTEPLANER
Den Norske
Store Landsloge
Provincialloger
Stewardsloger
St. Andreasloger
St. Johannseloger
Kapittel Broderforeninger
St. Andreas Broderforeninger
St. Johannes Broderforeninger
Frimurergrupper
Fiducia