Informasjon om
Den Norske Frimurerorden
Ordenens
institusjoner
Intervju med
Ordenens
Stormester
Frimurerbladet
Nyheter
Jubileumsutstilling
på Internett
Linker og
utenlandske loger
In English
Søk
Tilbake til
hovedsiden

TRONDHJEMS PROVINCIALLOGE

TRONDHJEMS PROVINCIALLOGE
Adresse: Kongensgt. 3. Trondheim

 Møtedager i TRONDHJEMS PROVINCIALLOGE:

    VII grad VIII grad IX grad, X grad
           
2000 Januar 5. 26.    
  Februar   16.   2.
  Mars 15.a 29.   1.
  April 26.     12.
  Mai     2.4.8.10.  
  August   28.30.    
  September 6. 20.    
  Oktober   18.   4.
  November 5.n 15.   1.
  Desember 6.m     2.

Trondhjems Provincialloge tlf: 73526381 – fax: 73509370
Møtetid:
IX kl. 18.00. Minneloge kl. 18.00
X, VIII, VII kl. 19.00
Postadresse: Postboks 308, 7402 Trondheim

a.: Høytidsdag b.: Installasjon c.: Recepsjonsloge med foredrag d.: Instruksjonsloge e.: Tale for det stigende fond f.: Valg g.: Regnskap h.: Årsberetning k.:Stadfestelse av embedsmenn m.: Julemøte n.: Alm. minneloge p.: St. Hansloge

Tilbake til Den Norske Frimurerordens hovedside

 
LOGER OG MØTEPLANER
Den Norske
Store Landsloge
Provincialloger
Stewardsloger
St. Andreasloger
St. Johannseloger
Kapittel Broderforeninger
St. Andreas Broderforeninger
St. Johannes Broderforeninger
Frimurergrupper
Fiducia